Државна матура
Државна матура
„EXPLORING FOR PRACTICAL SKILLS“
„EXPLORING FOR PRACTICAL SKILLS“
„The Smart World Wins“
„The Smart World Wins“
Projekat Erasmus +
Projekat Erasmus +
Виртуелна тура
Виртуелна тура
Школски ТВ студио
Школски ТВ студио
Projekat “Be in a practical mode
Школски часопис
Школски часопис
Безбедност у саобраћају
Безбедност у саобраћају
Линкови
Линкови

Пројекти

ЕТШ „Мија Станимировић“ је дала посебан допринос реформи средњег стручног образовања, о чему сведочи и Светосавска награда додељена у јануару 2009. године. Најважнија достигнућа остварена су кроз иницијативу и активно учешће у пројектима увођења нових огледних занимања у школи.
Са увођењем огледних занимања отпочело се кроз програм Европске Уније CARDS 1 у школској 2003/4. години (Електротехничар за електронику на возилима). У 2006/7. години прва генерација ученика на том занимању завршила је своје четворогодишње школовање. Образовање за занимања Администратор рачунарских мрежа и Електротехничар мултимедија отпочело је у школској 2006/7 години. Иницијатор увођења ових занимања била је управо ЕТШ „Мија Станимировић“, а наставни планови и програми направљени су, уз најактивније учешће тимова ове школе, у сарадњи са другим школама које су увеле исто занимање, а у организацији ЗУОВ-а (Центра за стручно и уметничко образовање и Центра за наставне планове и програме).

cards  slovenija

Посета школи у Словенији

У школској 2007/8. уписана је и прва генерације огледног одељења Електротехничара телекомуникација. Тим професора ЕТШ „Мија Станимировић“ активно је учествовао у креирању наставних планова и програма у оквиру програма CARDS 2, а у организацији ЗУОВ-а, као и у изради наставних материјала (за које је едукацију наставника организовао МПС – Програм реформе средњег стручног образовања).
Учешће у програмима CARDS 1 и CADRS 2 донело је ЕТШ „Мија Станимировић“ нову опрему и наставна средства (донација Европске Уније). Савремена опрема обогаћена је и сопственим средствима школе, учешћем родитеља и социјалних партнера.
Међусобна комуникација свих структура у оквиру школе обогаћена је и богатом комуникацијом са другим школама електротехничке струке у Србији. Од посебног значаја је и комуникација и сарадња са школама из земаља Европске Уније. У оквиру програма CARDS 2 у организацији GOPA и МПС – Програм реформе средњег стручног образовања обављена је посета и успостављена сарадња са школама из Аустрије и Словеније, а сопственом иницијативом и са школом из Бугарске. Успешној реализацији наставних планова и програма у великој мери доприноси и активна сарадња са социјалним партнерима, посебно у реализацији практичне наставе

austrija1  austrija2

Посета школи у Аустрији.

Пројекат “Be in a practical mode”  

Пројектни тим ЕТШ “Мија Станимировић” учествовао је на конкурсу за финансирање пројеката у оквиру Националног позива за 2017. годину од стране Erasmus+. Одобрен је пројекат мобилности  ЕТШ “Мија Станимировић”  под називом “Be in a practical mode” .

Место мобилности је Школски центар Крањ. Пројектни тим је одабрао да се мобилносt састоји oд активности  Job shadowing. У партнерској школи  треба посетити часове практичне наставе која се реализује у школи и у компанијама и обавити разговор са представницима компанија као и са организаторима и реализаторима практичне наставе. У партнерској школи смо препознали добре примере сарадње школе и привреде а њихово искуство би нам у великој мери могло користити приликом комуникације са социјалним партнерима и у самој реализацији практичне наставе ван школе.

Више…