Виртуелна тура
Виртуелна тура
Школски ТВ студио
Школски ТВ студио
Projekat “Be in a practical mode
Школски часопис
Школски часопис
Безбедност у саобраћају
Безбедност у саобраћају
Линкови
Линкови

Be in a a practical mode

 

    Наша школа у пројекту мобилности у области  стручног образовања и обука КА1 Erasmus+

                                    

Нaзив пројекта:  “Be in a practical mode”  

Пројектни тим ЕТШ “Мија Станимировић” учествовао је на конкурсу за финансирање пројеката у оквиру Националног позива за 2017. годину од стране Erasmus+. Одобрен је пројекат мобилности  ЕТШ “Мија Станимировић”  под називом “Be in a practical mode” .

Место мобилности је Школски центар Крањ. Пројектни тим је одабрао да се мобилносt састоји oд активности  Job shadowing. У партнерској школи  треба посетити часове практичне наставе која се реализује у школи и у компанијама и обавити разговор са представницима компанија као и са организаторима и реализаторима практичне наставе. У партнерској школи смо препознали добре примере сарадње школе и привреде а њихово искуство би нам у великој мери могло користити приликом комуникације са социјалним партнерима и у самој реализацији практичне наставе ван школе.

Пројекат мобилности подразумева фазу припреме која укључује практичне аранжмане у складу са потребама и циљевима пројекта. Следећа фаза је фаза спровођења активности и фаза праћења, која укључује евалуацију активности, формално признавање резултата учења где је то могуће, дисеминацију и коришћење резултата пројекта.

Циљеви пројеката мобилности су:

  • подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција;
  • подршка професионалном развоју запослених у области стручног образовања и обука;
  • побољшање знања страних језика учесника;
  • подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника;
  • повећање капацитета, атрактивност и међународну димензију организација активних у области образовања;
  • јачање везе између формалног образовања, неформалног образовања, стручног оспособљавања, запошљавања и предузетништва;
  • боље признавање компетенција стечених кроз учење у иностранству.