Школа данас

spolja3

ЕТШ „Мија Станимировић“ је на путу свог постојања (дугом 63 године) прошла кроз различите реформе, просторна реконструисања и дограђивања. Захваљујући добро уређеном и одржаваном радном простору, савременој опреми и методама извођења теоријске и практичне наставе, као и богатим људским ресурсима, може се рећи да она данас представља једну од најсавременијих школа у Србији. Смештена је у пријатном амбијенту зеленила, на путу ка Нишкој Бањи и у непосредној близини археолошког налазишта Медиана.

У ЕТШ „Мија Станимировић“ се образује око 760 ученика за пет занимања четвртог степена. Осим редовних ученика, школа се бави преквалификацијом и доквалификацијом  ванредних ученика за занимања трећег, четвртог и петог степена. Безбедност ученика приоритет је у стратегији и организацији школе. Осим стандардних метода дежурстава, она је остварена и ефикасним електронским системом заштите и видео надзором, а успостављена је и чврста сарадња са школском полицијом. Све то резултирало је миром и безбедним условима рада.

Школска зграда има два нивоа. У приземљу се налази 13 учионица за извођење теоријске наставе, кабинет за стране језике и грађанско васпитање и неколико службених просторија за руководство и административно особље школе. Ту је и сала с теретаном за извођење часова физичког васпитања и друге спортске активности у школи. На спрату су савремено опремљени кабинети (лабораторије) за електронику, мерења, телекомуникације, радио и видео технику, мултимедију, практичну наставу, три рачунарска кабинета, сала за мултимедијалне презентације и наставу, ТВ студио, просторија за рад с ванредним ученицима, библиотека са Интернет клубом, простор за пријем родитеља и неколико службених просторија за особље. Осим тога, у дворишту школе се налази аутогаража са савременим уређајима за дијагностику, пратећим просторијама, као и спољни терен за мале спортове. У школи функционише и рачунарска мрежа са више од 70 рачунара.

 ucionicaunutra1

 

 

 

 

 

 

Посебна пажња у школи посвећује се људским ресурсима. Школа има 103 запослених, а у настави је ангажовано 78. Скоро сви запослени наставници прошли су кроз неки облик едукације (разни облици рачунарске обуке, реформа, школски програми, модуларни системи, обуке из области струке, педагогије и психологије…). Захваљујући томе и сопственој иницијативи и активношћу, а у сарадњи са одговарајућим образовним организацијама и институцијама, она је успела да у потпуности измени структуру досадашњих превазиђених образовних профила и уведе четири нова огледна занимања осмишљена потпуно у складу са савременим трендом развоја рачунарских и информационо-комуникационих технологија. Резултати тих активности огледају се у знатном повећању броја и квалитета ученика који се одлучују за упис у ову школу, као и у њиховим резултатима и постигнућима у наставним и ваннаставним активностима.