Државна матура
Државна матура
„EXPLORING FOR PRACTICAL SKILLS“
„EXPLORING FOR PRACTICAL SKILLS“
„The Smart World Wins“
„The Smart World Wins“
Projekat Erasmus +
Projekat Erasmus +
Виртуелна тура
Виртуелна тура
Школски ТВ студио
Школски ТВ студио
Projekat “Be in a practical mode
Школски часопис
Школски часопис
Безбедност у саобраћају
Безбедност у саобраћају
Линкови
Линкови

Образовни профили

DSD_3758_resize

Из широког спектра тражених, атрактивних и перспективних занимања, издваја се смер Елктротехничар информационих технологија, у оквиру којег се ученици оспособљавају за израду софтверских апликација, креирање база података, веб дизајн и програмирање, као и за одржавање информационих система. Место извођења наставе су савременоопремљени рачунарски кабинети, што исту чини динамичном, занимљивом и пријемчивом за ученике.

Што се тиче смера Администратор рачунарских мрежа, он оспособљава ученике за инсталирање и одржавање активне и пасивне мрежне опреме, као и умежавање и одржавање рачунарске опреме. Настава се одвија у кабинетима опремљеним рачунарима и рачунарском опремом.

Ученици који стичу звање Елктротехничар за електронику на возилима обучавају се да врше дијагностику и поправку електричних и електронских система на аутомобилу, као  и да обаве редовно сервисно одржавање возила. За потребе овог смера  школа поседује модерну ауто-гаражу, опремљену најсавременијим Бошовим уређајем за аутодијагностику. Такође, практична настава  се још одвија у тридесетак овлашћених ауто-сервиса.

Школски телевизијски студио са врхунском ТВ опремом на којој могу позавидети и неке ТВ куће једно је од места извођења наставе за смер Елктротехничар мултимедија. Поред ТВ студија ту је специјализована лабораторија за мултимедију, као и мултимедијална сала.

Елктротехничар телекомуникација оспособљава ученике за монтирање и тестирање уређаја и опреме у оквиру фиксне и  мобилне телефоније, као и других телекомуникационих система, и одржавање телекомуникационе опреме и уређаја. Поред специјализваних кабинета,  извођење практичне наставе  обавља се и у фирмама које се баве телекомуникационим услугама.

Осим редовних ученика, школа се бави преквалификацијом и доквалификацијом  ванредних ученика за занимања трећег, четвртог и петог степена.