Виртуелна тура
Виртуелна тура
Школски ТВ студио
Школски ТВ студио
Projekat “Be in a practical mode
Школски часопис
Школски часопис
Безбедност у саобраћају
Безбедност у саобраћају
Линкови
Линкови

Администратор рачунарских мрежа

Администратор рачунарских мрежа је ново, модерно занимање. Школовање за ово занимање, на нивоу средњег стручног образовања, је почело 2006. године као огледно. Потреба за школовањем за ово занимањем се наметнула због наглог технолошког развоја рачунарске технике и рачунарских мрежа.

2

По завршеном образовању за овај профил, ученик ће стећи радне компетенције за:

  • Постављање рачунарске мрежне опреме на основу пројектне документације
  • Умрежавање рачунарске опреме
  • Одржавање и надзор рачунарске опреме и мрежа

3           4

Администратор рачунарских мрежа је одговоран за одржавање хардвера и софтвера обједињеног рачунарском мрежом, за сигурно и безбедно функционисање мреже. Задатак администратора је надоградња, конфигурисање, одржавање и надгледање активне и пасивне мрежне опреме, као и подршка корисницима мреже.

Конкретна улога администратора мреже зависи од фирме у којој обавља своје дужности и задатке али обично укључује задатке као што су додељивање мрежних адреса, додела права корисницима, додела ИП адреса уређајима везаним у мрежу. Тиме администратор постиже одређену контролу над корисницима мреже. Поред тога, задаци су и одржавање мрежне опреме, подешавање рачунара, штампача и друге мрежне опреме, чување документације и копија мрежног система.

 

Наставни план образовног профила:

I разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Физика
Рачунарски хардвер
Основе електротехнике
Рачунарски софтвер
Мрежна опрема

Изборни предмети:

Други страни језик
Историја
Екологија
Уметност
Хемија
Верска настава
Грађанско васпитање

II разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Основе електротехнике
Апликативни софтвер
Електроника
Мрежна опрема
Оперативни системи

Изборни предмети:

Други страни језик
Физика
Техника мултимедија
Рачунарски интерфејс
Геометрија
Верска настава
Градјанско васпитање

III разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Апликативни софтвер
Обрада и пренос сигнала
Мрежни оперативни системи
Рачунарске мреже

Изборни предмети:

Други страни језик
Социологија
Алгебра и аналитичка геометрија
Програмирање
Верска настава
Градјанско васпитање

IV разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарске мреже
Администрирање рачунарских мрежа
Сервери
Техничка документација
Предузетништво

Изборни предмети:

Дуги страни језик
Једначине, диференцијални и интегрални рачун
Објектно орјентисано програмирање
Филозофија
Верска настава
Градјанско васпитање