Виртуелна тура
Виртуелна тура
Школски ТВ студио
Школски ТВ студио
Projekat “Be in a practical mode
Школски часопис
Школски часопис
Безбедност у саобраћају
Безбедност у саобраћају
Линкови
Линкови

Администратор рачунарских мрежа

 

Администратор рачунарских мрежа је ново, модерно занимање. Школовање за ово занимање, на нивоу средњег стручног образовања, је почело 2006. године као огледно. Потреба за школовањем за ово занимањем се наметнула због наглог технолошког развоја рачунарске технике и рачунарских мрежа.

ЗАШТО одабрати смер Администратор рачунарских мрежа?

Могућности запослења – Област рачунарских мрежа се брзо развија И постаје саставни део сваке индустрије. Сва модерна предузећа имају потребу за људима који поседују  одређени ниво знања и вештина рада у области умрежавања. Могућност запослења су огромна – у пројектовању, инсталацији, конфигурацији рачунарских мрежа, мрежној администрацији,  техничкој подршци. 

Разноврсност послова – Најузбудљивији аспект каријере у овој области су неограничене могућности запослења. Лако можеш наћи сектор који те привлачи –  медицина, финансије, транспорт, телекомуникације, уметност, право, пољопривреда, образовање.

Напредовање – Развој рачунарских мрежа је свакодневан, па се нове прилике пружају свакодневно. Како технологије напредују, тако се пружа прилика за могућности да се усавршаваш, па самим тим и да напредујеш.

Изазови – Када си неко ко ради у овој области главни циљ биће ти креативно решавање проблема на које људи наилазе. Без обзира да ли радиш као мрежни администратор, софтверски инжењер или као техничка подршка, посао ће ретко бити досадан. 

Иновације – Суштина рачунарске индустрије је да  помера границе и побољшава свакодневни живот. Рад у овој области пружа могућност истраживања и иновација. Без обзира у ком смеру се крећеш, константно ћеш бити изложен новим достигнућима и концептима.

ШТА ради администратор рачунарских мрежа?

  Администратор рачунарских мрежа поставља, надгледа и управља ИТ инфраструктуром предузећа. Он мора да обезбеди функционалност и исправност рада мреже. То подразумева: • Пројектовање локалне (LAN), бежичне(WLAN) и широкопојасне мреже (WAN) • Постављање активну и пасивну мрежну опрему • Склапа рачунаре • Умрежава рачунарску опрему • Инсталира и конфигурише мрежне сервисе (FTP, DNS, DHCP, VPN, PRINT) • Поставља доменску структуру • Открива и решава проблем са мрежом, хардвером или софтвером • Бави се заштитом мрежа и политиком безбедности • Архивира податке • Надгледа и прати рад мреже • Пружа техничку подршку корисницима.

 Наставни план образовног профила:

I разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Ликовна култура
Хемија
Биологија
Физика
Основе електротехнике
Рачунарски хардвер
Рачунарска графика и мултимедија
Практична настава

Изборни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање

II разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Географија
Физика
Основе електротехнике
Мрежна опрема
Електроника
Оперативни системи
Апликативни софтвер
Програмирање

Изборни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање

III разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Социјологија са правима грађана
Апликативни софтвер
Обрада и пренос сигнала
Мрежни оперативни системи
Рачунарске мреже

Изборни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање

Изборни предмети предвиђени образовним профилом:

Музичка култура
Екологија и заштита животне средине
Изабрана поглавља математике
Историја (одабране теме)
Физика
Логика са етиком
Пословне комуникације
Рачунарски интерфејси

IV разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарске мреже
Техничка документација
Сервери
Администрирање рачунарских мрежа
Основе рачунарства у облаку
Предузетништво

Изборни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање

Изборни предмети предвиђени образовним профилом:

Музичка култура
Екологија и заштита животне средине
Изабрана поглавља математике
Историја (одабране теме)
Физика
Логика са етиком
Управљање пројектима
Пословне комуникације
Рачунарски интерфејси
Програмирање 2Д игара