Виртуелна тура
Виртуелна тура
Школски ТВ студио
Школски ТВ студио
Projekat “Be in a practical mode
Школски часопис
Школски часопис
Безбедност у саобраћају
Безбедност у саобраћају
Линкови
Линкови

Администратор рачунарских мрежа

Администратор рачунарских мрежа је ново, модерно занимање. Школовање за ово занимање, на нивоу средњег стручног образовања, је почело 2006. године као огледно. Потреба за школовањем за ово занимањем се наметнула због наглог технолошког развоја рачунарске технике и рачунарских мрежа.

2

По завршеном образовању за овај профил, ученик ће стећи радне компетенције за:

  • Постављање рачунарске мрежне опреме на основу пројектне документације
  • Умрежавање рачунарске опреме
  • Одржавање и надзор рачунарске опреме и мрежа

3           4

Администратор рачунарских мрежа је одговоран за одржавање хардвера и софтвера обједињеног рачунарском мрежом, за сигурно и безбедно функционисање мреже. Задатак администратора је надоградња, конфигурисање, одржавање и надгледање активне и пасивне мрежне опреме, као и подршка корисницима мреже.

Конкретна улога администратора мреже зависи од фирме у којој обавља своје дужности и задатке али обично укључује задатке као што су додељивање мрежних адреса, додела права корисницима, додела ИП адреса уређајима везаним у мрежу. Тиме администратор постиже одређену контролу над корисницима мреже. Поред тога, задаци су и одржавање мрежне опреме, подешавање рачунара, штампача и друге мрежне опреме, чување документације и копија мрежног система.

 

Наставни план образовног профила:

I разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Ликовна култура
Хемија
Биологија
Физика
Основе електротехнике
Рачунарски хардвер
Рачунарска графика и мултимедија
Практична настава

Изборни предмети:

Верска настава
Грађанско васпитање

II разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Географија
Физика
Основе електротехнике
Мрежна опрема
Електроника
Оперативни системи
Апликативни софтвер
Програмирање

Изборни предмети:

Верска настава
Грађанско васпитање

III разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Социјологија са правима грађана
Апликативни софтвер
Обрада и пренос сигнала
Мрежни оперативни системи
Рачунарске мреже

Изборни предмети:

Верска настава
Грађанско васпитање

IV разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарске мреже
Техничка документација
Сервери
Администрирање рачунарских мрежа
Основе рачунарства у облаку
Предузетништво

Изборни предмети:

Верска настава
Грађанско васпитање

Посетиоци: 303