Projekat Erasmus +
Projekat Erasmus +
Виртуелна тура
Виртуелна тура
Школски ТВ студио
Школски ТВ студио
Projekat “Be in a practical mode
Школски часопис
Школски часопис
Безбедност у саобраћају
Безбедност у саобраћају
Линкови
Линкови

Елктротехничар информационих технологија

it

Електротехничар информационих технологија – оглед, је образовни профил усмерен ка оспособљавању ученика за израду софтверских апликација, креирању и развијању база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавању и провери сигурности информационих система.

По завршетку школовања ученик ће стећи радне компетенције:

– постављање и одржавање оперативног система рачунара

– креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за Интернет сервисе

– израда десктоп апликација

– израда статичких и динамичких веб презентација и веб апликација и њихово имплементирање

– креирање, моделовање и развијање базе података

– одржавање и провера сигураности информационих система

a1

 

Наставни план образовног профила:

I разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Физика
Географија
Хемија
Ликовна култура
Основе електротехнике
Рачунарска графика и мултимедија
Програмирање
Практична настава

Изборни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање

II разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Уметност
Основе електротехнике
Програмирање
Апликативни програми
Електроника
Рачунарски хардвер
Веб дизајн
Практична настава

Изборни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање

III разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Социологија са правима грађана
Етика
Програмирање
Веб програмирање
Оперативни системи
Рачунарске мреже и комуникације
Информациони системи и базе података

Изборни предмети предвиђени законом:

Вреска настава
Грађанско васпитање

Изборни предмети предвиђени образовним профилом:

Музичка култура
Екологија и заштита животне средине
Изабрана поглавља математике
Историја (одабране теме)
Физика
Логика са етиком
Пословне комуникације
Рачунари у системима управљања

IV разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Програмирање
Веб програмирање
Интернет технологије и сервиси
Заштита информационих система
Електронско пословање
Техничка документација
Предузетништво

Изборни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање

Изборни предмети предвиђени образовним профилом:

Музичка култура
Екологија и заштита животне средине
Изабрана поглавља математике
Историја (одабране теме)
Физика
Логика са етиком
Управљање пројектима
Пословне комуникације
Рачунари у сисзему управљања
Програмирање 2Д видео игара