Виртуелна тура
Виртуелна тура
Школски ТВ студио
Школски ТВ студио
Projekat “Be in a practical mode
Школски часопис
Школски часопис
Безбедност у саобраћају
Безбедност у саобраћају
Линкови
Линкови

Елктротехничар информационих технологија

it

Електротехничар информационих технологија – оглед, је образовни профил усмерен ка оспособљавању ученика за израду софтверских апликација, креирању и развијању база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавању и провери сигурности информационих система.

По завршетку школовања ученик ће стећи радне компетенције:

– постављање и одржавање оперативног система рачунара

– креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за Интернет сервисе

– израда десктоп апликација

– израда статичких и динамичких веб презентација и веб апликација и њихово имплементирање

– креирање, моделовање и развијање базе података

– одржавање и провера сигураности информационих система

a1

 

Наставни план образовног профила:

I разред

Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Физика
Географија
Хемија
Основе електротехнике
Рачунарска графика и мултимедија
Програмирање
Практична настава

II разред

Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање
Математика
Уметност
Основе електротехнике
Програмирање
Апликативни програми
Електроника
Рачунарски хардвер
Веб дизајн
Практична настава

III разред

Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање
Математика
Социологија са правима грађана
Етика
Програмирање
Веб програмирање
Оперативни системи
Рачунарске мреже и комуникације
Информациони системи и базе података

IV разред

Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање
Математика
Програмирање
Веб програмирање
Интернет технологије и сервиси
Заштита информационих система
Електронско пословање
Техничка документација
Предузетништво

 

Изборни предмети:

Пословне комуникације
Примењена електроника
Софтверски мултимедијални алати
Управљање пројектима
Базе података
Рачунари у системима управљања
Биологија
Музичка уметност
Ликовна култура
Алгебра са аналитичком геометријом
Једначине, диференцијални и интегрални рачун
Социологија
Филозофија
Физика

 

Посетиоци: 344