Projekat Erasmus +
Projekat Erasmus +
Виртуелна тура
Виртуелна тура
Школски ТВ студио
Школски ТВ студио
Projekat “Be in a practical mode
Школски часопис
Школски часопис
Безбедност у саобраћају
Безбедност у саобраћају
Линкови
Линкови

Елктротехничар мултимедија

У ЕТШ „Мија Станимировић“ уведено је као огледно у школској 2006/7 години.
Осим основних предмета везаних за електротехничку струку, специфичне области које се изучавају на овом занимању су управо основне хардверске и софтверске компоненте мултимедијалних система – аудио техника, видео техника, дигитални уређаји за креирање, чување и дистрибуцију мултимедијалних садржаја, као и различити софтверски програми и алати за мултимедију.

m1

По завршетку школовања, као електротехничари мултимедија, ученици ће бити оспособљени за правилно коришћење и одржавање дигиталних аудио и видео уређаја (камера, камкордера, ТВ пријемника и монитора, аудио и видео плејера и других), моћи ће да се укључе и у све послове интерне, кабловске и сателитске телевизије, послове провајдерских кућа за пружање различитих телекомуникационих услуга, као и у различите области примене аудио и видео уређаја (видео надзор, електронска контрола и заштита простора и друге).

m2      m3

ЕТШ „Мија Станимировић“ пружа одличне могућности за усвајање свих тих садржаја. У школи постоје одговарајуће лабораторије за извођење вежби из свих стручних предмета, а посебан значај за ово занимање има лабораторија за мултимедију, мултимедијална сала за приказивање мултимедијалних садржаја и телевизијски студио, у коме креативност ученика са овог занимања може у потпуности доћи до изражаја.
Захваљујући оспособљености за коришћења различитих мултимедијалних алата, моћи да се баве њиховом применом у аудио и видео продукцији, адвертајзингу (оглашавање, рекламе), графичком и wеб дизајну, електронским медијима, штампи, техничкој подршци за мултимедијалне презентације, предавања и слично.
Стечена знања послужиће им и као одлична основа за наставак школовања на факултетима и вишим школама из области електронике и информационих и комуникационих технологија.

m4       m5

 

Наставни план образовног профила:

I разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Ликовна култура
Хемија
Физика
Основе електротехнике
Рачунарска графика и мултимедија
Информационо комуникационе технологије
Практична настава

Изборни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање


II разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Географија
Биологија
Физика
Основе електротехнике
Електроника
Веб дизајн
Алати за обраду слике
Апликативни програми
Практична настава

Изборни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање


III разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Електроника
Аудиотехника
Видеотехника
Алати за обраду аудио и видео садржаја
Компјутерска анимација
Веб програмирање

Изборни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање

Изборни предмети предвиђени образовним профилом:

Музичка култура
Екологија и заштита животне средине
Изабрана поглавља математике
Историја (одабране теме)
Логика са етиком
Физика
Примењена електроника
Визуалне комуникације


IV разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Социологија са правима грађана
Алати за управљање садржајем на интернету
Производња мултимедијалног садржаја
Примењена аудио и видео техника
3Д моделовање и анимација
Предузетништво

Изборни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање

Изборни предмети предвиђени образовним профилом:

Музичка култура
Екологија и заштита животне средине
Изабрана поглавља математике
Историја (одабране теме)
Логика са етиком
Физика
Пословне комуникације
Објективно програмирање