Виртуелна тура
Виртуелна тура
Школски ТВ студио
Школски ТВ студио
Projekat “Be in a practical mode
Школски часопис
Школски часопис
Безбедност у саобраћају
Безбедност у саобраћају
Линкови
Линкови

Елктротехничар телекомуникација

Електротехничар телекомуникација је образовни профил који оспособљава ученика за рад у предузећима која се баве обрадом и преносом телекомуникационих сигнала (фиксна и мобилна телефонија, кабловски провајдери, кабловски и видео надзор, противпожарни и интерфонски системи).Практична настава се одвија у савремено опремљеним лабораторијама (обука се врши  на системина у експлоатацији: дигиталне централе, оптички системи преноса, рачунарске учионице) као и у предузећима која се баве телекомуникацијама.

sk 2_21  sk 2_28

  tk2  tk1

 

Наставни план образовног профила: 

I разред

 • Српски  језик и књижевност
 • Страни  језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Историја
 • Ликовна култура
 • Хемија
 • Биологија
 • Физика
 • Основе електротехнике
 • Рачунарска графика и мултимедија
 • Практична настава

Изборни предмети:

 • Верска настава
 • Грађанско васпитање

 

II разред

 • Српски  језик и књижевност
 • Страни  језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Географија
 • Физика
 • Основе електротехнике
 • Рачунарска графика и мултимедија
 • Апликативни програми
 • Електроника
 • Теорија телекомуникација
 • Практична настава

Изборни предмети:

 • Верска настава
 • Грађанско васпитање

 

III разред

 • Српски  језик и књижевност
 • Страни  језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Електроника
 • Телекомункациони водови
 • Телекомуникациона мерења
 • Техника дигиталних преноса
 • Комутациона техника
 • Приступне мреже и уређаји
 • Сигнално телекомуникациони системи

Изборни предмети:

 • Верска настава
 • Грађанско васпитање
 • Музичка култура
 • Екологија и застита зивотне средине
 • Изабрана поглавља математике
 • Историја (одабране теме)
 • Физика
 • Логика са етиком
 • Основе програмирања
 • Веб дизајн

 

IV разред

 • Српски  језик и књижевност
 • Страни  језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Социологија са правима грађана
 • Приступне мреже и уређаји
 • Сигнално телекомуникациони системи
 • Системи преноса
 • Бежичне комуникације
 • Рачунарске мреже
 • Техничка документација
 • Предузетништвио

Изборнни предмети:

 • Верска настава
 • Грађанско васпитање
 • Музичка култура
 • Екологија и заштита животне средине
 • Изабрана поглавља математике
 • Историја (одабране теме)
 • Физика
 • Логика са етиком
 • Основе програмирања
 • Електроакустика

 

Посетиоци: 141