Projekat Erasmus +
Projekat Erasmus +
Виртуелна тура
Виртуелна тура
Школски ТВ студио
Школски ТВ студио
Projekat “Be in a practical mode
Школски часопис
Школски часопис
Безбедност у саобраћају
Безбедност у саобраћају
Линкови
Линкови

Елктротехничар телекомуникација

Електротехничар телекомуникација је образовни профил који оспособљава ученика за рад у предузећима која се баве обрадом и преносом телекомуникационих сигнала (фиксна и мобилна телефонија, кабловски провајдери, кабловски и видео надзор, противпожарни и интерфонски системи).Практична настава се одвија у савремено опремљеним лабораторијама (обука се врши  на системина у експлоатацији: дигиталне централе, оптички системи преноса, рачунарске учионице) као и у предузећима која се баве телекомуникацијама.

sk 2_21  sk 2_28

  tk2  tk1

 

Наставни план образовног профила: 

I разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Ликовна култура
Хемија
Биологија
Физика
Основе електротехнике
Рачунарска графика и мултимедија
Практична настава

Изборни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање


II разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Географија
Физика
Основе електротехнике
Апликативни програми
Електроника
Теорија телекомуникација
Практична настава

Изборни предмети прдвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање


III разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Електроника
Телекомункациони водови
Телекомуникациона мерења
Техника дигиталних преноса
Комутациона техника
Приступне мреже и уређаји
Сигнално телекомуникациони системи

Изборни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање

Изборни предмети предвиђени образовним профилом:

Музичка култура
Екологија и заштита животне средине
Изабрана поглавља математике
Историја (одабране теме)
Физика
Логика са етиком
Основе програмирања
Веб дизајн


IV разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Социологија са правима грађана
Приступне мреже и уређаји
Сигнално телекомуникациони системи
Системи преноса
Бежичне комуникације
Pачунарске мреже
Техничка документација
Предузетништвио

Изборнни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање

Изборни предмети предвиђени образовним профилом:

Музичка култура
Екологија и заштита животне средине
Изабрана поглавља математике
Историја (одабране теме)
Физика
Логика са етиком
Основе програмирања
Електроакустика