Projekat Erasmus +
Projekat Erasmus +
Виртуелна тура
Виртуелна тура
Школски ТВ студио
Школски ТВ студио
Projekat “Be in a practical mode
Школски часопис
Школски часопис
Безбедност у саобраћају
Безбедност у саобраћају
Линкови
Линкови

Елктротехничар за електронику на возилима

   Електротехничар за електронику на возилима је образовни профил где ученици на крају школовања могу да обављају самостално послове одржавања, сервисирања и оправке механичких, електричних и електронских система уз електронску дијагностику исправности елемената и система.

ad1

Током школовања ученици се оспособљавају кроз теоријску и практичну наставу за рад на савременим возилима уз коришћење најновије дијагностичке и мерне опреме.
Практична настава се обавља у школској ауто-радионици и професионалним ауто-сервисима. Школа има склопљену пословно-техничку сарадњу са око 30 ауто-сервиса.
Након стицања дипломе један број ученика наставља даље школовање на факултетима и високим школама. Остали успешно раде у овлашћеним сервисима на пословима за које су се школовали.

ad2          

 

Наставни план образовног профила:

I разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Музичка култура
Географија
Хемија
Биологија
Физика
Основе електротехнике
Практична настава

Изборни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање

 

II разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Физика
Основе електротехнике
Електроника
Електрична мерења
Ото мотори
Електричне исталације и уредјаји
Давачи и извршни елементи
Практична настава

Изборни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање

 

III разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Социологија са правима грађана
Електроника
Дизел мотори
Електричне машине на возилима
Системи паљењa ото мотора
Системи убризгавања ото мотора
Практична настава

Изборни предмети предвиђени законом:

Верска настава
Грађанско васпитање

Изборни предмети предвиђени образовним профилом:

Ликовна култура
Екологија и заштита животне средине
Изабрана поглавља математике
Историја (одабране теме)
Физика
Логика са етиком
Апликативни програми

IV разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Моторна возила
Системи убризгавања дизел мотора
Системи стабилности
Системи безбедности и комфора
Предузетништво
Практична настава

Изборнни предмети :

Верска настава
Грађанско васпитање

Изборни предмети предвиђени образовним профилом:

Ликовна култура
Екологија и заштита животне средине
Изабрана поглавља математике
Историја (одабране теме)
Физика
Логика са етиком
Веб дизајн