Виртуелна тура
Виртуелна тура
Школски ТВ студио
Школски ТВ студио
Projekat “Be in a practical mode
Школски часопис
Школски часопис
Безбедност у саобраћају
Безбедност у саобраћају
Линкови
Линкови

Елктротехничар за електронику на возилима

Електротехничар за електронику на возилима је образовни профил где ученици на крају школовања могу да обављају самостално послове одржавања, сервисирања и оправке механичких, електричних и електронских система уз електронску дијагностику исправности елемената и система.

ad1

Током школовања ученици се оспособљавају кроз теоријску и практичну наставу за рад на савременим возилима уз коришћење најновије дијагностичке и мерне опреме.
Практична настава се обавља у школској ауто-радионици и професионалним ауто-сервисима. Школа има склопљену пословно-техничку сарадњу са око 30 ауто-сервиса.
Након стицања дипломе један број ученика наставља даље школовање на факултетима и високим школама. Остали успешно раде у овлашћеним сервисима на пословима за које су се школовали.

ad2

Наставни план образовног профила:

I разред

 • Српски  језик и књижевност
 • Страни  језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Историја
 • Музичка култура
 • Географија
 • Хемија
 • Биологија
 • Физика
 • Основе електротехнике
 • Практична настава

Изборни предмети:

 • Верска настава
 • Грађанско васпитање

 

II разред

 • Српски  језик и књижевност
 • Страни  језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Физика
 • Основе електротехнике
 • Електроника
 • Електрична мерења
 • Ото мотори
 • Електричне исталације и уредјаји
 • Давачи и извршни елементи
 • Практична настава

Изборни предмети:

 • Верска настава
 • Грађанско васпитање

 

III разред

 • Српски  језик и књижевност
 • Страни  језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Социологија са правима грађана
 • Електроника
 • Дизел мотори
 • Електричне машине на возилима
 • Системи  паљење ото мотора
 • Системи убризгавања ото мотора
 • Практична настава

Изборни предмети:

 • Верска настава
 • Грађанско васпитање
 • Ликовна култура
 • Екологија и заштита животне средине
 • Изабрана поглавља математике
 • Историја (одабране теме)
 • Физика
 • Логика са етиком
 • Апликативни програми

 

IV разред

 • Српски  језик и књижевност
 • Страни  језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Системи  убризгавања дизел мотора
 • Системи  стабилности
 • Системи  безбедности и комфора
 • Моторна возила
 • Предузетништво
 • Практична настава

Изборнни предмети:

 • Верска настава
 • Грађанско васпитање
 • Ликовна култура
 • Екологија и заштита животне средине
 • Изабрана поглавља математике
 • Историја (одабране теме)
 • Физика
 • Логика са етиком
 • Веб дизајн

 

Посетиоци: 167