Државна матура
Државна матура
„EXPLORING FOR PRACTICAL SKILLS“
„EXPLORING FOR PRACTICAL SKILLS“
„The Smart World Wins“
„The Smart World Wins“
Projekat Erasmus +
Projekat Erasmus +
Виртуелна тура
Виртуелна тура
Школски ТВ студио
Школски ТВ студио
Projekat “Be in a practical mode
Школски часопис
Школски часопис
Безбедност у саобраћају
Безбедност у саобраћају
Линкови
Линкови

Правилници

Лице задужено за заштиту података о личности
Препоруке и мере КОВИД
План превентивних мера
План превентивних мера – правилник
Правилник о понашању ученика
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о награђивању ученика и наставника
Правилник о испитима
Правилник о евидентирању и праћењу друштвено-корисног рада
Правилник о унутрашњој организацији рада
Правилник о заштити података личности
Правилник о заштити и безбедности ученика
Правилник о информационо-комуникационог система
Правилник о поступањима по притужбама
Правилник о закупу школског простора
Правилник о унутрашњем узбуњивању
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о набавци добара, услуга и радова
Правилник о поступању са донацијама
Правилник о сукобу интереса