Државна матура
Државна матура
„EXPLORING FOR PRACTICAL SKILLS“
„EXPLORING FOR PRACTICAL SKILLS“
„The Smart World Wins“
„The Smart World Wins“
Projekat Erasmus +
Projekat Erasmus +
Виртуелна тура
Виртуелна тура
Школски ТВ студио
Школски ТВ студио
Projekat “Be in a practical mode
Школски часопис
Школски часопис
Безбедност у саобраћају
Безбедност у саобраћају
Линкови
Линкови

Редовна настава

У ЕТШ „Мија Станимировић“ се образује око 760 ученика за пет занимања четвртог степена.

Елктротехничар информационих технологија

Администратор рачунарских мрежа

Елктротехничар телекомуникација

Елктротехничар мултимедија

Елктротехничар за електронику на возилима

DSD_3758_resize

Школска зграда има два нивоа. У приземљу се налази 13 учионица за извођење теоријске наставе, кабинет за стране језике и грађанско васпитање и неколико службених просторија за руководство и административно особље школе. Ту је и сала с теретаном за извођење часова физичког васпитања и друге спортске активности у школи. На спрату су савремено опремљени кабинети (лабораторије) за електронику, мерења, телекомуникације, радио и видео технику, мултимедију, практичну наставу, три рачунарска кабинета, сала за мултимедијалне презентације и наставу, ТВ студио, просторија за рад с ванредним ученицима, библиотека са Интернет клубом, простор за пријем родитеља и неколико службених просторија за особље. Осим тога, у дворишту школе се налази аутогаража са савременим уређајима за дијагностику, пратећим просторијама, као и спољни терен за мале спортове. У школи функционише и рачунарска мрежа са више од 70 рачунара.

Посебна пажња у школи посвећује се људским ресурсима. Школа има 103 запослених, а у настави је ангажовано 78. Скоро сви запослени наставници прошли су кроз неки облик едукације (разни облици рачунарске обуке, реформа, школски програми, модуларни системи, обуке из области струке, педагогије и психологије…). Захваљујући томе и сопственој иницијативи и активношћу, а у сарадњи са одговарајућим образовним организацијама и институцијама, она је успела да у потпуности измени структуру досадашњих превазиђених образовних профила и уведе четири нова огледна занимања осмишљена потпуно у складу са савременим трендом развоја рачунарских и информационо-комуникационих технологија. Резултати тих активности огледају се у знатном повећању броја и квалитета ученика који се одлучују за упис у ову школу, као и у њиховим резултатима и постигнућима у наставним и ваннаставним активностима.